SI - Vse o MakeLearn 2014

Splošno o MakeLearn

Mednarodno znanstveno konferenco o managementu znanja in učenja - MakeLearn organizira Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije (MFDPŠ) v sodelovanju s tujimi partnerskimi univerzami in mednarodnimi inštituti oz. organizacijami, izbranimi v skladu z razpisano letno tematiko. Konferenca poteka vsako leto konec junija v drugi državi. Zaradi mednarodne udeležbe je uradni jezik konference angleščina.

 

MFDPŠ z organizacijo MakeLearn konference spodbuja izmenjavo najsodobnejših ugotovitev s področja managementa znanja in učenja med domačimi in tujimi strokovnjaki ter promovira visokošolski zavod in visoko šolstvo v osrednji in jugovzhodni Evropi. Poleg tega z vključevanjem posameznikov iz pomembnejših regionalnih podjetij spodbuja razpravo in izmenjavo znanja med univerzami in gospodarstvom. Čeprav se splošni naslov in s tem širše vsebinsko področje konference, tj. management znanja in učenja v podjetjih in drugih organizacijah, skozi leta ne spreminja, je vsakoletni poudarek konference prilagojen aktualnim spoznanjem, dogodkom in potrebam v regiji in po svetu.

 

MakeLearn 2014: Človeški kapital brez meja: Znanje in učenje za kakovost življenja

Človeški kapital omogoča uspešnost tako posameznikom, organizacijam kot družbam. Je funkcija količine in kakovosti izobrazbe, učenja in izkušenj, ki jih akumulirajo posamezniki, odraža pa se ne samo v kakovosti dela, inovativnosti, finančni in nefinančni uspešnosti, temveč tudi v odnosu posameznikov do samega sebe, svoje profesionalne kariere, zdravja, družbe in okolja. Kakovost življenja je v sodobnih družbah neposredno odvisna od količine človeškega kapitala, ki so ga državljani, organizacije ter celotna družba zmožni z leti nakopičiti.  

 

Človeški kapital je neposredno povezan z managementom znanja, bodisi na ravni posameznikov, organizacij ali celotne družbe. Posameznikom, organizacijam in celotni družbi torej velja omogočiti pridobivanje znanja, njegovo diseminacijo, pa tudi uporabo za ustvarjanje dodane vrednoti in ustvarjalnost. Na konferenci MakeLearn zato pozdravljamo prispevke, ki se osredinjajo na znanje in učenje, podporo učenju ter inovativnost

 

Dobrodošli so prispevki s področij: kliknite tukaj.

 

Pomembni datumi

Odprtje prijave:

1. oktober 2013

Rok za oddajo celotnega prispevka/razširjenega povzetka:

15. februar 2014 (podaljšano do 1. aprila 2014)

Obvestilo o sprejetju:

15. marec 2014

Rok za oddajo končnega prispevka:

15. april 2014

Datum konference:

25.-27. junij 2014

Družabni program:

27. junij 2014

Datum delavnice o pisanju znanstvenih člankov:

27.-28. junij 2014

 

Rok za prijavo

Zgodnja prijava:

1. april 2014

Redna prijava:

10. junij 2014

 

Delavnica o pisanju znanstvenih člankov

Odprtje prijave:

1. oktober 2013

Rok za oddajo prispevka za delavnico (povzetek ali celoten prispevek; prispevek ni pogoj za udeležbo):

15. april 2014

Datum delavnice:

27.-28. junij 2014

Družabni program:

27. junij 2014

Rok za prijavo:

10. junij 2014

 

Število prostih mest delavnice je omejeno na 40 udeležencev. V primeru zapolnitve mest pred potekom roka za prijavo le-ta ne bo več možna. Hvala za razumevanje.

Kotizacija

Kotizacija v primeru zgodnje prijave (pred 1. aprilom 2014)

Udeleženec in soorganizator 300 €

Študent 180 € (na podlagi dokazila o vpisu v tekoče študijsko leto, tj. 2013/2014)

Spremljevalna oseba 180 €

 

Kotizacija v primeru redne prijave

Udeleženec in soorganizator 400 €

Študent 240 € (na podlagi dokazila o vpisu v tekoče študijsko leto, tj. 2013/2014)

Spremljevalna oseba 240 €

 

DDV je vključen v ceno.

 

Kotizacija vključuje:

- udeležbo na konferenci,

- konferenčno gradivo (konferenčna knjižica, zbornik konference na CD-ju, drugo konferenčno gradivo),

- odmore za kavo,

- obroke,

- družabni program.

 

Stroški nastanitve in potni stroški niso vključeni v kotizacijo.

 

Kotizacija za delavnico o pisanju znanstvenih člankov

Kotizacija 100 €

Kotizacija za udeležence konference 60 €

Število prostih mest delavnice je omejeno na 40 udeležencev. V primeru zapolnitve mest pred potekom roka za prijavo le-ta ne bo več možna. Hvala za razumevanje.

 

Navodila za plačilo kotizacije

Po prijavi (za več informacij o prijavi prosimo kliknite tukaj) boste na svoj elektronski naslov prejeli potrdilo o prijavi. Plačilo kotizacije mora biti izvedeno pred potekom roka za prijavo z bančnim nakazilom na račun MFDPŠ.

Udeleženci bodo izvirno kopijo potrdila o plačilu prejeli na prvi dan konference (na prijavnem mestu).

 

Podrobnosti bančnega nakazila:

Imetnik računa: Mednarodna fakulteta za druzbene in poslovne studije

Naslov imetnika računa: Mariborska cesta 7, 3000 Celje, Slovenija

Naziv banke: Banka Celje, d.d.

Naslov banke: Vodnikova 2, 3000 Celje, Slovenija

SWIFT koda: SBCESI2X

IBAN: SI56 0600 0096 6241 355

Sklicna številka: številka prejetega potrdila

Program

Kraj dogodka: Kongresni center Portus, Portorož, Slovenija

Različica: 21. 9. 2013

Program: kliknite tukaj.

 

Konferenci bo sledila delavnica Akademsko pisanje za objavljanje znanstvenih člankov v mednarodnih revijah (za več informacij prosimo kliknite tukaj).

Delavnico bo vodil prof. dr. Binshan Lin, BellSouth Corporation profesor poslovne administracije na College of Business Administration, Louisiana State University, ZDA; ter asist. Matija Vodopivec, MFDPŠ, Slovenija.

Pravila za prijavo na dogodek

Vsak prispevek, sprejet za predstavitev in objavo, mora imeti registriranega le enega avtorja.

Vsak posameznik je lahko avtor le enega prispevka z enim samim avtorjem in več prispevkov z več, a različnimi, avtorji.

Če ste avtor ali soavtor več kot enega sprejetega prispevka, mora imeti vsak izmed njih registriranega le enega avtorja.

 

Pogoji odpovedi

Upoštevajoč bančne stroške vračila kotizacije ter morebitnih stroškov valutne menjave (vsi ti stroški bremenijo prijavljeno osebo), so pravila pogojev odpovedi naslednja:

 

V primeru odpovedi do vključno 30. aprila 2014 obdržimo 30 % plačanega zneska.
V primeru odpovedi do vključno 15. maja 2014 obdržimo 60 % plačanega zneska.

V primeru odpovedi po 15. maju 2014 kotizacije ne vračamo.

 

Vsa vračila bodo izvedena po zaključku konference. 

 

Udeležencem, katerih prispevek bo objavljen v zborniku konference, po 30. aprilu 2014 kotizacije ne vračamo.

 

Namen in navodila glede nošenja priponke

Namen priponke je identifikacija registriranih udeležencev za lažje prepoznavanje s strani soudeležencev, osebja hotela/restavracije in konferenčnega osebja. Vsak prijavni paket vsebuje uradno priponko. Prosimo vas, da jo nosite na vidnem mestu na vseh dogodkih konference. Sestanki, seje/okrogle mize, odmori za kavo, kosila in večerje so namenjeni izključno registriranim udeležencem, ki bodo pri vstopu potrebovali priponko.

 

Kontakt za MakeLearn 2014

 

 

 

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

 

Kontaktne informacije

Goran Đaković, vodja Službe za raziskovanje MFDPŠ

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije

Mariborska cesta 7

SI-3000 Celje

Slovenija

Tel: +386 3 425 82 28

Faks: +386 3 425 82 22

E-pošta: goran.dakovic@mfdps.si

 

Veselimo se vaše udeležbe in vas lepo pozdravljamo!


Still have questions? Contact us at +386 3 425 82 40 or via e-mail info@issbs.si!
© All rights reserved: MFDPŠ - design + development tovarna idej